Ort: Distans

 • Basal omvårdnad

  Basal omvårdnad

  Mer information om utbildningen finns här » Gå kursen i Basal omvårdnad – En Onlineutbildning inom äldreomsorg! Du kommer inte bara att förbättra dina färdigheter och kunskaper, utan också göra en positiv inverkan på livet för de äldre människor du kommer att vårda. Ta steget mot att bli en kompetent och empatisk vårdgivare; särskilt för… Read more

 • Diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga i behov av stöd

  Diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga i behov av stöd

  Mer information om utbildningen finns här » Få fördjupad kunskap om neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser hos barn och unga med vår digitala kurs. Utbildningen hjälper dig och din personal att förstå och hantera de utmaningar barn och unga i behov av stöd står inför. Med aktuell forskning som grund och en kursplattform som är tillgänglig… Read more

 • Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

  Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

  Mer information om utbildningen finns här »Gå kursen i Förändringsledning för chefer och ledare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård – En onlineutbildning för dig som vill stärka dina ledarskapsfärdigheter i en föränderlig arbetsmiljö, specifikt inom vård och omsorg, vilket kommer att bidra till din roll som en kompetent och effektiv ledare inom… Read more

 • Insulininjektioner

  Insulininjektioner

  Mer information om utbildningen finns här » Få en grundläggande förståelse om säkra insulininjektioner genom vår onlineutbildning. Utforska ämnen som insulinets roll, injektionstekniker och patienthantering. Börja din inlärning idag och ta kontroll över diabetesvård! Vid större grupper be om offert » Read more

 • Introduktionsutbildning till vård och omsorg

  Introduktionsutbildning till vård och omsorg

  Mer information om utbildningen finns här » Introduktionsutbildning till vård och omsorg – en populär utbildning som riktar sig till medarbetare utan tidigare erfarenhet av vård och omsorg. Denna onlinekurs ger grundläggande kunskaper och förståelse för vad vård- och omsorgsarbete innebär. En effektiv digital onboarding inför nyanställning eller vikariat. 100 % av kursdeltagarna rekommenderar kursen.… Read more

 • Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar

  Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar

  Mer information om utbildningen finns här » Letar du efter en effektiv lösning för kompetensutveckling inom vård och omsorg, särskilt när det kommer till Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar? Vår digitala utbildning ger dina medarbetare djupgående kunskap om strategier för att hantera barn och unga med dessa utmaningar.  Vid… Read more

 • Läkemedelshantering – Grundutbildning

  Läkemedelshantering – Grundutbildning

  Mer information om utbildningen finns här » Bli en expert på läkemedelshantering med vår online grundutbildning för säkrare hantering av läkemedel. Utöka dina kunskaper inom läkemedelshantering och ge bästa möjliga vård till dina patienter. Ta ditt första steg mot expertis idag och skaffa dig de färdigheter du behöver för att bli en specialist på läkemedelshantering!… Read more

 • Läkemedelshantering inför förnyad delegering

  Läkemedelshantering inför förnyad delegering

  Mer information om utbildningen finns här » Vår onlineutbildning i Läkemedelshantering inför förnyad delegering är oumbärlig för sjuksköterskor som strävar efter en förnyad delegering. Den ger dig den nödvändiga kompetensen för att säkerställa patientsäkerheten genom korrekt hantering av läkemedel. Med praktiska övningar och flexibel tillgänglighet kan du öka din säkerhet och självförtroende som sjuksköterska och… Read more

 • Palliativ vård

  Palliativ vård

  Mer information om utbildningen finns här » Den digitala kursen i palliativ vård ger kunskaper om bland annat god symtomlindring och stöd till närstående. Den innehåller åtta moduler med texter, filmer och bilder, varje modul avslutas med kunskapsfrågor. Utbildningen är utvecklad av legitimerade lärare och sjuksköterskor och finns tillgänglig online dygnet runt. Den lämpar sig… Read more

 • Personcentrerad vård – Introduktionskurs

  Personcentrerad vård – Introduktionskurs

  Mer information om utbildningen finns här »Gå Introduktionskursen i Personcentrerad vård – En onlineutbildning där deltagarna får utforska en filosofi där individens behov och delaktighet står i centrum, före sjukdom eller funktionsnedsättning. Ta steget mot att erbjuda den bästa möjliga personcentrerade vården till patienter! Vid större grupper be om offert » Read more

 • Personcentrerad vård och omsorg

  Personcentrerad vård och omsorg

  Mer information om utbildningen finns här » Personcentrerad vård är en uppskattad kurs som består av åtta moduler som behandlar olika aspekter av personcentrerad vård, från partnerskap till kvalitetssäkring och implementering. Är utvecklad av legitimerade lärare och sjuksköterskor. Materialet, som är tillgängligt dygnet runt, inkluderar texter, filmer, bilder och reflektionsfrågor, vilka även kan användas vidare… Read more

 • Social dokumentation inom äldreomsorgen

  Social dokumentation inom äldreomsorgen

  Mer information om utbildningen finns här » Vill du förbättra dina kunskaper och färdigheter i Social dokumentation inom äldreomsorgen?  Vår onlineutbildning är speciellt utformad för dig som är verksam inom äldreomsorgen. Ta chansen att lära dig att dokumentera rätt – vad, hur, när och varför det är avgörande. Utforska dokumentationsskyldighet, rapporteringsskyldighet samt sekretess, och få… Read more

 • Social dokumentation inom LSS

  Social dokumentation inom LSS

  Mer information om utbildningen finns här » Vill du maximera din inverkan inom LSS-verksamhet? Med vår onlineutbildning Social dokumentation inom LSS, kan du bemästra detta område genom ökad effektivitet och förbättrad vård för patienter som resultat; och öppna dörren till nya karriärmöjligheter. Beställ idag och ta kontroll över din framtid som en framstående professionell inom… Read more

 • WordLab – Utveckla yrkesspråket inom vård och omsorg

  WordLab – Utveckla yrkesspråket inom vård och omsorg

  Mer information om utbildningen finns här » Medlearn Wordlab erbjuder 13 digitala kurser som förbättrar det praktiska yrkesspråket hos dina medarbetare. Kurserna, baserade på innehållet i det nationella Vård- och omsorgsprogrammet, syftar till att stärka de fyra grundläggande språkförmågorna: tala, lyssna, läsa och skriva. Genom att utveckla dessa färdigheter ökar medarbetarnas förmåga att effektivt kommunicera… Read more

 • WorkLab – Praktisk metodik inom vård och omsorg

  WorkLab – Praktisk metodik inom vård och omsorg

  Mer information om utbildningen finns här » Är du en arbetsgivare inom vård och omsorg som söker effektiva lösningar för kompetensutveckling av din personal? I den krävande vård- och omsorgsbranschen är hög kompetens avgörande. WorkLab är en banbrytande digital utbildning som ger medarbetarna möjlighet att förbättra sitt arbete med praktisk metodik och säkerställer en säker… Read more