Ort: Distans

 • Diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga i behov av stöd

  Diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga i behov av stöd

  Bli experter på neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser hos barn och unga med vår digitala kurs. Utbildningen hjälper dig och din personal att förstå och hantera de utmaningar barn och unga i behov av stöd står inför. Med aktuell forskning som grund och en kursplattform som är tillgänglig dygnet runt, kan du och din personal studera… Read more

 • Insulininjektioner

  Insulininjektioner

  Få en grundläggande förståelse om säkra insulininjektioner genom vår onlineutbildning. Utforska ämnen som insulinets roll, injektionstekniker och patienthantering. Börja din inlärning idag och ta kontroll över diabetesvård! Read more

 • Introduktionsutbildning till vård och omsorg

  Introduktionsutbildning till vård och omsorg

  Introduktionsutbildning inom vård och omsorg –  låt din personal utveckla grundläggande kunskaper och förståelse för vård- och omsorgsarbete. Oavsett om du behöver rusta upp befintlig personal eller förbereda nya medarbetare, erbjuder kursen en smidig och lättnavigerad väg till kompetens. Ge de anställda möjligheten att avlasta och stödja din verksamhet på ett säkert och effektivt sätt. Read more

 • Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar

  Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar

  Letar du efter en effektiv lösning för kompetensutveckling inom vård och omsorg, särskilt när det kommer till Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar? Vår digitala utbildning ger dina medarbetare djupgående kunskap om strategier för att hantera barn och unga med dessa utmaningar.  Read more

 • Läkemedelshantering – Grundutbildning

  Läkemedelshantering – Grundutbildning

  Bli en expert på läkemedelshantering med vår online grundutbildning för säkrare hantering av läkemedel. Utöka dina kunskaper inom läkemedelshantering och ge bästa möjliga vård till dina patienter. Ta ditt första steg mot expertis idag och skaffa dig de färdigheter du behöver för att bli en specialist på läkemedelshantering! Read more

 • Läkemedelshantering inför förnyad delegering

  Läkemedelshantering inför förnyad delegering

  Vår onlineutbildning i Läkemedelshantering inför förnyad delegering är oumbärlig för sjuksköterskor som strävar efter en förnyad delegering. Den ger dig den nödvändiga kompetensen för att säkerställa patientsäkerheten genom korrekt hantering av läkemedel. Med praktiska övningar och flexibel tillgänglighet kan du öka din säkerhet och självförtroende som sjuksköterska och förbättra vårdkvaliteten. Read more

 • Palliativ vård

  Palliativ vård

  Vill du som arbetsgivare ta din vård och omsorg till nästa nivå? Då är vår digitala utbildning i Palliativ vård den skräddarsydda lösningen du behöver. Stärk kompetensen hos din personal med den senaste kunskapen inom palliativ omvårdnad. Vi har svaren och verktygen du behöver, med insiktsfulla moduler, expertlärare och tillgänglighet dygnet runt. Read more

 • Personcentrerad vård och omsorg

  Personcentrerad vård och omsorg

  Vill du som arbetsgivare stärka din personal inom vård och omsorg med en digital utbildning som sätter patienten i centrum? Vår kurs i Personcentrerad vård och omsorg ger inte bara kunskap utan även verktyg för att skapa ett hållbart personcentrerat förhållningssätt. Med moduler som täcker allt från partnerskap till kvalitetssäkring, och med reflektionsstöd för efterarbete. Read more

 • Social dokumentation inom äldreomsorgen

  Social dokumentation inom äldreomsorgen

  Vill du förbättra dina kunskaper och färdigheter i Social dokumentation inom äldreomsorgen?  Vår onlineutbildning är speciellt utformad för dig som är verksam inom äldreomsorgen. Ta chansen att lära dig att dokumentera rätt – vad, hur, när och varför det är avgörande. Utforska dokumentationsskyldighet, rapporteringsskyldighet samt sekretess, och få insikter om hur beslut om bistånd faktiskt… Read more

 • Social dokumentation inom LSS

  Social dokumentation inom LSS

  Vill du maximera din inverkan inom LSS-verksamhet? Med vår onlineutbildning Social dokumentation inom LSS, kan du bemästra detta område genom ökad effektivitet och förbättrad vård för patienter som resultat; och öppna dörren till nya karriärmöjligheter. Beställ idag och ta kontroll över din framtid som en framstående professionell inom LSS-verksamhet! Read more

 • WordLab – Utveckla yrkesspråket inom vård och omsorg

  WordLab – Utveckla yrkesspråket inom vård och omsorg

  Vill du som arbetsgivare stärka kompetensen inom vård och omsorg? I dagens krävande arbetsmiljö är språkkunskaper avgörande för både patientsäkerhet och en trygg anställning. Med Medlearn WordLab erbjuder vi digitala kurser som fokuserar på att utveckla yrkesspråket i praktiska vardagssituationer. Utbildningen är skapad av legitimerade lärare och sjuksköterskor. Read more

 • WorkLab – Praktisk metodik inom vård och omsorg

  WorkLab – Praktisk metodik inom vård och omsorg

  Är du en arbetsgivare inom vård och omsorg som söker effektiva lösningar för kompetensutveckling av din personal? I den krävande vård- och omsorgsbranschen är hög kompetens avgörande. WorkLab är en banbrytande digital utbildning som ger medarbetarna möjlighet att förbättra sitt arbete med praktisk metodik och säkerställer en säker och likvärdig utbildning med personlig vägledning.   Read more