Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar

1 000 kr (Ex. moms)

Letar du efter en effektiv lösning för kompetensutveckling inom vård och omsorg, särskilt när det kommer till Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar? Vår digitala utbildning ger dina medarbetare djupgående kunskap om strategier för att hantera barn och unga med dessa utmaningar. 

Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar är en digital fortsättningsutbildning. Den har utvecklats i samarbete med erfarna och legitimerade lärare, sjuksköterskor och specialpedagoger. Deras samlade expertis och insikter har satt sin prägel på kursen och gjort den relevant och användbar för praktiken inom HVB och familjehemsplacering. Uppnå en högre nivå av kompetens inom din organisation och förbättra vården för barn och unga med dessa behov genom vår specialiserade utbildning.

Be om offert »

Om Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar

Utbildningen inom Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar är modulbaserad. Den är tillgänglig för användning på både smartphones, surfplattor och datorer, vilket ger deltagarna flexibilitet att anpassa sitt inlärningstempo efter sina egna behov och tillgängliga tider. Varje modul är rik på lärandematerial, inklusive textbaserade avsnitt, videor, kompakta föreläsningar, praktiska fallstudier och visuellt material. Efter avslutad modul finns även kunskapsbedömningsfrågor för att försäkra oss om att deltagarna har full förståelse för innehållet.

Målgruppen för denna kurs omfattar yrkesverksamma som arbetar med barn och ungdomar som står inför utmaningar relaterade till neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser samt funktionsnedsättningar. Dessutom kan utbildningen vara av nytta för interna förbättringsprojekt inom olika organisationer såsom skolor, socialtjänst, HVB, LSS och föreningsliv.

Vårt engagerade team är tillgängligt för att stödja dig genom hela utbildningsprocessen, inklusive introduktion, tillhandahållande av extra material och genomförande av efterföljande workshops. Vår målsättning är att hjälpa din personal att utveckla sina färdigheter och därigenom bidra till att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar som behöver stöd.

Detta ger och ingår i Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar

  • Fördjupad kunskap: Vår digitala utbildning ger fördjupad kunskap om kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar.
  • Modulbaserad utbildning: Utbildningen är strukturerad i moduler, utvecklad av legitimerade lärare, sjuksköterskor och specialpedagoger.
  • Enhetsanpassat: Utbildningen är tillgänglig på smartphone, läsplatta och desktop för flexibelt och anpassat lärande.
  • Forskningsbaserat: Kursmaterialet bygger på aktuell forskning och beprövade metoder inom området.
  • Varierat och engagerande innehåll: Modulerna innehåller textavsnitt, filmer, korta föreläsningar, fallbeskrivningar och bilder för en rik lärandeupplevelse.
  • Kunskapsvalidering: Efter varje modul finns det kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagarna har förstått innehållet.
  • Diplom: Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna ett diplom som bekräftar deras kompetens.
  • Förbättringsprojekt: Utbildningen stödjer även interna förbättringsprojekt inom olika verksamheter såsom skolor, socialtjänst, HVB, LSS, föreningsliv etc.
  • Stöd: Vårt team är tillgängligt för att stödja hela utbildningsprocessen inklusive introduktion, material och workshops.

Målgrupp: Personal som arbetar med barn och unga med neuropsykiatriska och psykiatriska utmaningar.

Tidsåtgång: 8 timmar distansutbildning, motsvarar en 1,5 dags lärarledd utbildning.

Övrigt: Kursen är en fortsättningskurs till ”Diagnoser och funktionsnedsättningar hos barn och unga i behov av stöd” – som man läser först

Många deltagare: Vid volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.

Utbildare: Anneli Löf – Sjuksköterska och utbildare på Medlearn
Anneli Löf har en lång erfarenhet inom såväl vård och omsorg som utbildningsbranschen. Vårderfarenheten har hon inhämtat både som undersköterska och sjuksköterska inom kommunal och regional verksamhet. Från sin bakgrund som vårdlärare och rektor arbetar hon på MedLearn med pedagogiska frågor och olika utbildningsinsatser inom en rad områden för vård och omsorgsbranschen över hela landet.

Ta chansen och rusta din personal med djupare kunskap kring kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar, vilket kommer att stärka deras förmåga att erbjuda bättre stöd och därigenom förbättra livskvaliteten för dessa individer!

För mer information, läs vidare och kontakta oss om Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar »

Be om offert »

Antal deltagare

1- 49 deltagare, 50 -100 deltagare

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Kommunikation och bemötande av barn och unga med diagnoser och funktionsnedsättningar”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *