Läkemedelshantering – Grundutbildning

1 395 kr (Ex. moms)

Bli en expert på läkemedelshantering med vår online grundutbildning för säkrare hantering av läkemedel. Utöka dina kunskaper inom läkemedelshantering och ge bästa möjliga vård till dina patienter. Ta ditt första steg mot expertis idag och skaffa dig de färdigheter du behöver för att bli en specialist på läkemedelshantering!

Läkemedelshantering –  en digital grundutbildning för effektiv och säker hantering av läkemedel som utgör en central del inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att kunna hantera läkemedel på ett korrekt sätt för att garantera patienternas välmående och resultatet av deras vård. Genom att välja en onlineutbildning inom läkemedelshantering kan du skaffa dig den nödvändiga kompetensen och de praktiska färdigheter som krävs för att hantera läkemedel med hög säkerhet och effektivitet. 

Be om offert »

Om digitala grundutbildningen inom Läkemedelshantering

Online-utbildningen i Läkemedelshantering erbjuder flera fördelar. Den ger dig insikter i regler och praktiska färdigheter för säker användning. Den erbjuder en flexibel studieform som anpassar sig till ditt schema. Utbildningen ökar din kompetens och skapar karriärmöjligheter med bättre läkemedelshantering och förbättrad patientkommunikation. Dessutom stärker den ditt självförtroende och förmågan att hantera utmanande arbetsrelaterade situationer. Denna online-utbildning hjälper dig att utveckla en djupgående förståelse för läkemedelshantering. Under utbildningen kommer du att förvärva färdigheter för att effektivt hantera läkemedel, minska risken för fel och förbättra din förståelse för patienters behov. 

Detta ingår i den digitala grundutbildningen inom Läkemedelshantering

  • Definition av läkemedel: Vi tar upp vad som definierar ett läkemedel, som bland annat ska ha en påvisad effekt på att förbättra hälsan.
  • FASS: Vi tar upp vad FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) uppdrag är.
  • Ansvarsfördelning: Vi tar upp ansvaret och uppdragen som kan vara fördelade mellan olika chefer, läkare samt sjuksköterskor.
  • Administrering av läkemedel: Vi tar upp vilka sätt som läkemedel kan administreras på, som t ex tabletter, kapslar, sprutor, dropp mm.
  • Subkutana injektioner: Vi tar upp vad som är viktigt att veta om subkutana injektioner, som bland annat läkemedelsval, dosering, injektionsplats mm.
  • Att bedöma allmäntillstånd och läkemedelseffekter: Vi går igenom metoder och faktorer vid bedömning av patienters allmäntillstånd och hur de påverkas av läkemedel.
  • Förvaring, hållbarhet och kassering av läkemedel: Vi går igenom hur man hanterar läkemedel på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
  • Att ge läkemedel: Vi tar upp läkemedelslistan och signeringslistan som är två viktiga dokument inom sjukvården som används för att hantera och övervaka administrationen av läkemedel. 
  • Narkotikaklassade läkemedel: Vi går igenom narkotikaklassade läkemedel som innehåller substanser som kan ha potential för missbruk eller beroende.
  • Avvikelser och rapportering: Avvikelser och rapportering är viktiga begrepp och processer som används för att identifiera och hantera oönskade händelser eller problem i samband med användningen av läkemedel.

Tidsåtgång: 1 timme distansutbildning, motsvarar en halvdags lärarledd utbildning.

Utbildare: Anneli Löf – Sjuksköterska och utbildare på Medlearn
Anneli Löf har en lång erfarenhet inom såväl vård och omsorg som utbildningsbranschen. Vårderfarenheten har hon inhämtat både som undersköterska och sjuksköterska inom kommunal och regional verksamhet. Från sin bakgrund som vårdlärare och rektor arbetar hon på MedLearn med pedagogiska frågor och olika utbildningsinsatser inom en rad områden för vård och omsorgsbranschen över hela landet.

Kursen Läkemedelshantering – Grundutbildning, ett samarbete mellan Medlearn och Diploma

Kursen är framtagen tillsammans med Diploma, Sveriges största leverantör av onlineutbildning. När du beställer kursen får du inloggningsuppgifter skickat till dig från Diploma.
Om du beställer kursen under kontorstid en vardag får du inloggningsuppgifterna direkt, som längst inom ett par timmar. Beställer du en helgdag kan du behöva vänta till påföljande vardag.

Be om offert »

Ta chansen och få den trygghet och kunskap som behövs för säkerställa att patienterna får den bästa möjliga vården – bli en expert på läkemedelshantering!

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Läkemedelshantering – Grundutbildning”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *