Personcentrerad vård och omsorg

1 000 kr2 000 kr (Ex. moms)

Vill du som arbetsgivare stärka din personal inom vård och omsorg med en digital utbildning som sätter patienten i centrum? Vår kurs i Personcentrerad vård och omsorg ger inte bara kunskap utan även verktyg för att skapa ett hållbart personcentrerat förhållningssätt. Med moduler som täcker allt från partnerskap till kvalitetssäkring, och med reflektionsstöd för efterarbete.

Vår digitala utbildning i Personcentrerad vård och omsorg är skapad för arbetsgivare som strävar efter att förbättra kompetensen hos sin personal inom vård- och omsorgssektorn. Kursen på 8 timmar, är utvecklad av legitimerade lärare och sjuksköterskor i samarbete med ledande experter inom digital teknik och erbjuder en djupgående inblick i vikten av att sätta patienten i fokus. Den består av åtta moduler, som täcker allt från grundläggande begrepp inom personcentrerad vård till praktisk implementering och kvalitetssäkring. 

Be om offert »

Om utbildningen i Personcentrerad vård och omsorg

Personcentrerad vård och omsorg är en digital utbildning för arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn som vill höja kompetensen hos sin personal. Den åtta timmar långa kursen har utvecklats av erfarna lärare och sjuksköterskor i samarbete med digitala teknikexperter. Den belyser vikten av att sätta patienten i centrum och ger konkreta verktyg för att implementera ett hållbart personcenterat förhållningssätt i er verksamhet.

Kursen består av åtta moduler som täcker allt från grundläggande begrepp inom personcentrerad vård till etik, riskhantering och praktisk tillämpning. Varje modul inkluderar text, filmer, bilder och reflektionsfrågor för att säkerställa en djup förståelse. Efter kursens avslutning finns stödmaterial för fortsatt reflektion och utveckling, vilket kan användas vid arbetsplatsmöten, planeringsdagar och medarbetarsamtal.

Denna investering kommer att höja standarden och kvaliteten på vården och omsorgen i er organisation och ge er personal de verktyg de behöver för att alltid sätta patienten först. Kontakta oss och låt oss hjälpa er att stärka er kompetens inom personcentrerad vård och omsorg.

Detta ger och ingår i utbildningen i Personcentrerad vård och omsorg

 • Kompetensutveckling: Skräddarsydd för arbetsgivare inom vård och omsorg som söker kompetensutveckling för sin personal.
 • Individuellt eller i grupp: Utbildningen är flexibel och kan genomföras både av enskilda individer och arbetsgrupper, oavsett yrkestitel.
 • Fokus på Personcentrerad vård och omsorg: Utbildningen ger snabb och djupgående kompetensutveckling inom Personcentrerad vård och omsorg.
 • Expertkunskap: Kursen är utvecklad av legitimerade lärare och sjuksköterskor i samarbete med teknikexperter.
 • Flexibelt och tillgängligt: Anpassad för användning på olika enheter och tillgänglig när som helst.
 • Modulbaserad undervisning: Kursen består av åtta moduler som täcker grundläggande begrepp inom Personinriktad vård och omsorg.
 • Interaktivt lärande: Varje modul innehåller textavsnitt, filmer och bilder för en engagerande inlärningsupplevelse.
 • Efterkursstöd: Stödmaterial för fortsatt reflektion och utveckling efter avslutad kurs.
 • Kvalitetsförbättring: En investering för att höja standard och kvalitet inom vård och omsorgsverksamhet.
 • Kunskapsbedömning: Varje modul avslutas med kunskapsfrågor för att säkerställa förståelsen.
 • Utbildningsintyg: Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett utbildningsintyg med kursinnehåll och mål.

Målgrupp: Arbetsgivare vars vård- och omsorgsteam, oavsett yrkestitel; inklusive enskilda individer som önskar förstärka sin kompetens inom Personcentrerad vård och omsorg.

Tidsåtgång: 8 timmar distansutbildning, motsvarar en 1,5 dags lärarledd utbildning.

Många deltagare: Vid volymer över 100 deltagare ta kontakt för offert.

Utbildare: Anneli Löf – Sjuksköterska och utbildare på Medlearn
Anneli Löf har en lång erfarenhet inom såväl vård och omsorg som utbildningsbranschen. Vårderfarenheten har hon inhämtat både som undersköterska och sjuksköterska inom kommunal och regional verksamhet. Från sin bakgrund som vårdlärare och rektor arbetar hon på MedLearn med pedagogiska frågor och olika utbildningsinsatser inom en rad områden för vård och omsorgsbranschen över hela landet.

Ta chansen och låt din personal ta del av denna kvalitativa utbildning och få en grundlig förståelse i Personcentrerad vård och omsorg. Ge din personal de nödvändiga färdigheterna och verktygen för att erbjuda omsorg av högsta kvalitet. Det är nyckeln till att förbättra patienternas upplevelse och höja standarden på din vårdverksamhet.

För mer information, läs vidare och kontakta oss om utbildningen i Personcentrerad vård och omsorg »

Be om offert »

Antal deltagare

1- 49 deltagare, 50 -100 deltagare

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Personcentrerad vård och omsorg”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *