Social dokumentation inom äldreomsorgen

995 kr (Ex. moms)

Vill du förbättra dina kunskaper och färdigheter i Social dokumentation inom äldreomsorgen?  Vår onlineutbildning är speciellt utformad för dig som är verksam inom äldreomsorgen. Ta chansen att lära dig att dokumentera rätt – vad, hur, när och varför det är avgörande. Utforska dokumentationsskyldighet, rapporteringsskyldighet samt sekretess, och få insikter om hur beslut om bistånd faktiskt…

Social dokumentation inom äldreomsorgen är en onlineutbildning som är utformad för att ge dig insikter i hur den sociala dokumentationen bör hanteras i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Från att förklara vad som ska dokumenteras och varför, till att belysa nyckelskillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation, guidar vi dig genom de viktigaste aspekterna av ämnet. Utforska kursens olika moment, inklusive exempel, reflektioner och övningar för att befästa din kunskap om dokumentationsskyldighet, sekretess, rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah och mycket mer. Vår målsättning är att rusta dig med verktygen du behöver för att säkerställa högsta kvalitet inom äldreomsorgen.

Be om offert »

Om digitala utbildningen i Social dokumentation inom äldreomsorgen

Personal inom äldreomsorgen är enligt socialtjänstlagen skyldiga att noggrant dokumentera händelser och påverkande faktorer som berör en patient från olika perspektiv. Det övergripande målet är att skapa en så heltäckande och tydlig bild som möjligt av patientens generella hälsotillstånd samt att följa upp deras förmåga att klara av vardagen. Det innefattar även att stödja och dokumentera insatser som främjar meningsfullhet och livskvalitet.

På organisatorisk nivå fungerar den sociala dokumentationen som det centrala verktyget för att säkerställa kvalitet och genomföra uppföljning av de insatser som utförs. Patientens lagliga skydd mot övergrepp är en annan betydande aspekt som har hög prioritet för både patienter och utförare.

Denna kurs syftar till att förmedla kunskap om hur den sociala dokumentationen ska hanteras i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och belyser alla aspekter som rör frågor om hur, vad och vem som ska dokumentera.

Detta ingår i den digitala utbildningen i Social dokumentation inom äldreomsorgen

 • Dokumentation: Vi går igenom vad som ska dokumenteras, varför och av vem.
 • Dokumentationsskyldighet: Vi förklarar innebörden av dokumentationsskyldigheten.
 • Vad är skillnaden mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation? Vi förklarar skillnaden mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.
 • Social dokumentation i tre steg: Vi går igenom de tre stegen inom social dokumentation, som utgörs av planering, genomförande och uppföljning.
 • Hur ska dokumentationen se ut och vad behöver du tänka på? Vi ger råd avseende dokumentationen.
 • Exempel och reflektion – Hur ska dokumentationen se ut och vad behöver du tänka på? I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning.
 • Övning – Hur ska dokumentationen se ut och vad behöver du tänka på? I delmomentet får du genomföra en övning och hittar facit under kursmaterial.
 • Sekretess och samtycke: Vi går igenom vad som gäller avseende sekretess och samtycke.
 • Biståndsbeslut och beställning till utföraren – steg för steg: Vi förklarar hur biståndsbeslut och beställning till utföraren går till, steg för steg.
 • Avvikelser och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah del 1: Vi går igenom avvikelser och förklarar hur rapporteringsskyldigheten ser ut enligt lex Sarah.
 • Avvikelser och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah del 2: I del 2 fortsätter vi  gå igenom avvikelser och förklarar hur rapporteringsskyldigheten ser ut enligt lex Sarah.

Tidsåtgång: 38 minuter distansutbildning, motsvarar en halvdags lärarledd utbildning.

Utbildare: Lisa Gustafsson – Utbildare och affärsutvecklare på Medlearn
Lisa Gustafsson är en framstående utbildare och affärsutvecklare på Medlearn, där hon har varit en nyckelperson i utvecklingen av flera vårdutbildningar och informationsfilmer. Hennes arbete har präglats av en imponerande kombination av pedagogisk skicklighet och affärssinne. Genom samarbete med vårdexperter har hon bidragit till att skapa relevanta och effektiva utbildningsprogram.

Kursen Social dokumentation inom äldreomsorgen – ett samarbete mellan Medlearn och Diploma

Kursen är framtagen tillsammans med Diploma, Sveriges största leverantör av onlineutbildning. När du beställer kursen får du inloggningsuppgifter skickat till dig från Diploma.
Om du beställer kursen under kontorstid en vardag får du inloggningsuppgifterna direkt, som längst inom ett par timmar. Beställer du en helgdag kan du behöva vänta till påföljande vardag.

Be om offert »

Ta chansen och gå onlineutbildningen i Social dokumentation inom äldreomsorgen.

Få de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna om viktig dokumentation och kvalitetssäkring inom äldreomsorgssektorn, där målet är få insikt i att skapa en heltäckande bild av patienternas välmående och förmåga att hantera vardagen samtidigt som man främjar meningsfullhet och livskvalitet.

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Social dokumentation inom äldreomsorgen”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *