Validering inom vård och omsorg

Är du en ambitiös arbetsgivare som söker kraftfulla lösningar för att utveckla och stärka din personal inom vård och omsorg? Validering är den optimala vägen för att höja den formella kompetensen hos din personal. Vi skapar skräddarsydda lösningar som är anpassade till din organisations behov. Gör din förfrågan nu och ta steget mot ökad framgång!

Har du som arbetsgivare en vision om att höja den formella kompetensen i din organisation? Kanske har du medarbetare med kunskap och erfarenhet från arbetslivet, men som saknar den formella kompetens som krävs? Validering analyserar kunskaper och erfarenheter och ger insikter om vilka utbildningsmoment som behövs för att uppnå formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

Be om offert »

Valideringen riktar sig till individer med tidigare kunskaper från studier, arbetslivet eller vardagen. Efter bedömningen utfärdar vi ett intyg eller betyg som formellt erkänner deltagarens kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Vi ger även rekommendationer om kompletterande utbildning om så önskas.

Om Validering inom vård och omsorg för arbetsgivare

Det krävs en omfattande valideringsprocess för att uppnå kraven för vårdbiträde eller undersköterska. Tillsammans med våra kvalificerade vårdlärare genomför vi en noggrann kartläggning, bedömning och validering av deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Valideringsprocessen är i stor utsträckning digital, men vissa moment kan utföras i en verklig arbetsmiljö eller i våra specialanpassade utrymmen. Deltagaren får möjlighet att demonstrera sina praktiska yrkeskunskaper inom vårdyrken, inklusive vårdbiträde eller undersköterska.

Beroende på resultaten från valideringsprocessen utfärdar vi intyg, betyg eller diplom. Valideringens resultat kan även ge vägledning om vilka utbildningsmoment som krävs för att uppfylla kraven för yrkestiteln vårdbiträde eller undersköterska.

Målgrupp för validering inom vård och omsorg

Validering vänder sig till individer med tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, även om de saknar formell utbildning.

Tidsåtgång: Valideringsprocessen tar i genomsnitt mellan 1 och 4 veckor och är skräddarsydd för varje individ.

Utbildare: Anneli Löf – Sjuksköterska och utbildare på Medlearn
Anneli Löf har en lång erfarenhet inom såväl vård och omsorg som utbildningsbranschen. Vårderfarenheten har hon inhämtat både som undersköterska och sjuksköterska inom kommunal och regional verksamhet. Från sin bakgrund som vårdlärare och rektor arbetar hon på MedLearn med pedagogiska frågor och olika utbildningsinsatser inom en rad områden för vård och omsorgsbranschen över hela landet.

Från och med den 1 juli 2023 är titeln Undersköterska reglerad. Genomgå validering inom vård och omsorg för att uppfylla kraven för formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

För mer information, läs vidare och kontakta oss om Validering »

Be om offert »

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Validering inom vård och omsorg”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *